Marlena Równiak

62% mężczyzn popiera tradycyjny model rodziny – czyli kobiety na rynku pracy.

kobiety na rynku pracy

Kilka lat temu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zostały przeprowadzone badania ankietowe oraz szeroko zakrojona analiza badań ogólnopolskich sytuacji „kobiet-matek” powracających na rynek pracy po urodzeniu potomstwa. Jako kobieta, matka i przedsiębiorca chciałam Wam przybliżyć wnioski ze wspomnianych badań, o których piszą autorzy oraz podzielić się swoją opinia na ten temat. Zapraszam do lektury wszystkich, szczególnie kobiety na rynku pracy.