Marlena Równiak

Czym są procesy grupowe? 5 etapów rozwoju grupy.

procesy grupowe

Socjologia to nauka badająca funkcjonowanie grup społecznych, procesy w nich zachodzące, więzi między ludźmi oraz społeczne reguły. Z socjologicznego punktu widzenia, grupa tworzy się w momencie, gdy ludzie skupiają się wokół konkretnego celu. I tu pierwsza wskazówka dla Ciebie czytelniku – jeżeli chcesz zarządzać grupą, musisz jasno sprecyzować cel, i sprawić, żeby wszyscy chcieli do wyznaczonego przez Ciebie miejsca podążać.