Marlena Równiak

różne rodzaje motywacji

Czy motywacja może zaszkodzić? Różne rodzaje motywacji.

Motywacja to nic innego jak siła, która popycha nas do działania. Siła, która powoduje, że wykonywane czynności są dla nas przyjemnością, a przeszkody nie sprawiają trudności. Dzięki motywacji z łatwością udaje nam się osiągnąć zaplanowane cele. Tylko jak to wszystko działa? Jeżeli zastanawiasz się, jakie są rodzaje motywacji, to ten wpis jest dla Ciebie.

Czym jest motywacja?

Motywacja pochodzi od łacińskiego „movere” i „motivum” co oznacza ruszać się, przemieszczać, przygotowywać do walki. Słowa te oznaczają także powód i przyczynę. Można, więc przyjąć taką definicję motywacji – jeżeli masz powód, to zaczynasz podejmować określone aktywności, które pozwalają osiągnąć wyznaczony cel. Warto zwrócić także uwagę, że słowo „motywacja” składa się z dwóch wyrażeń – „motyw” i „akcja”. Tak więc,  jeżeli masz po co – działasz.

Początki koncepcji motywacji 

Formalnym twórcą koncepcji motywacji był Robert Woodworth, który w 1918 roku opublikował pracę „Dynamic Psychology”. W sferę badań psychologicznych jego teorię wprowadził Edward Tolman, który zdefiniował zachowanie się celowe. Od tamtej pory wielu psychologów, trenerów, naukowców pochylało się nad tematem motywacji. W literaturze czy Internecie, można napotkać wiele opracowań, które rozwijają ten temat. Wszyscy oni są zgodni co do jednego, Proces motywacyjny polega na wzbudzaniu wewnętrznego stanu gotowości do działania i ukierunkowywaniu wysiłku na cel, z jednoczesnym ignorowaniem bodźców nieistotnych, a koncentracja na tym, co dla nas najważniejsze.

Podsumowując – będąc zmotywowanym, powtarzasz pożądane czynności do czasu, aż założony cel nie zostanie osiągnięty.

Motywacja wewnętrzna

Mówiąc o różnych rodzajach motywacji, wymieniamy m.in. motywację wewnętrzną, która wynika z naszych własnych pragnień i potrzeb. Nie zawsze jej celem jest osiągnięcie korzyści materialnych czy otrzymanie pochwał. Często wystarczy sama satysfakcja z osiągnięcia zamierzonego efektu. Można śmiało powiedzieć, że robimy coś dla siebie. A co najważniejsze, czerpiemy z tego ogromną satysfakcję. Osoby, które mają w sobie dużo motywacji wewnętrznej są z reguły ambitne i nieustannie poszerzają swoje horyzonty.

Przekładając to na pracę zawodową, należy zaznaczyć, że aby rozwijać w Pracownikach motywacje wewnętrzną, należy dać im swobodę w realizowaniu działań, za które będą odpowiedzialni, jednocześnie dając szansę rozwoju oraz awansu.

Motywacja zewnętrzna

Inaczej jest w przypadku motywacji zewnętrznej. Tu elementem stymulującym będzie samo zdobycie przysłowiowej marchewki nie zaś sam proces, który prowadzi do jej zdobycia. Motywacja zewnętrzna pochodzi z zewnątrz i może być efektem zarówno bodźców, które popychają nas do zdobycia nagrody, jak i wywodzić się ze strachu przed utratą czegoś lub otrzymania kary za niewykonanie danych czynności. Satysfakcja w przypadku motywacji zewnętrznej, osiągana jest nie w momencie wykonywania danych czynności a dopiero w momencie osiągnięcia wyznaczonego celu.

Czym jest motywacja negatywna?

Istnieją jeszcze dwa rodzaje motywacji. Pracodawcy, kierownicy czy liderzy, mogą motywować zewnętrznie zarówno pozytywnie jaki negatywnie. Motywacja pozytywna to przede wszystkim umiejętne zwiększanie motywacji wewnętrznej u Pracownika. Należy pamiętać, że motywacja Pracownika jest tym większa, im krótsza jest droga do osiągnięcia sukcesu. W pozytywnym motywowaniu zewnętrznym należy wzmocnić chęć do realizacji powierzonego zadania i warto to robić, gdyż korzyści będą ogromne. Dobrze zmotywowany Pracownik bardziej się angażuje, przez co pracuje efektywniej. W przypadku motywacji negatywnej bazuje się na strachu przed utratą, lub otrzymaniem kary. Osoba, która odczuwa strach, będzie bardziej zdeterminowana do osiągnięcia celu. Ale jest ogromne ryzyko, ponieważ Pracownicy (szczególnie ci, którzy wyróżniają się dużą motywacją wewnętrzną) będą odczuwać niezadowolenie, oraz niechęć do wykonywania wyznaczonych celów. Ponadto w niektórych przedsiębiorstwach zaobserwowano także, że Pracownicy, którzy dłuższy czas byli motywowani do pracy negatywnie, stawiali opór. Pojawiały się także próby sabotażu.

Moja motywacja 

Ja, od kiedy pamiętam, miałam w sobie ogromne pokłady motywacji wewnętrznej (dla przykładu od 2001 roku aktywnie udzielam się społecznie). W każdej z dotychczasowych prac wyróżniałam się zaangażowaniem, pomysłowością i chęcią pomocy w większości bezinteresownie nie licząc na nagrodę. I przygotowując się do napisania tego tekstu, dotarło do mnie, że ma na mnie bardzo zły wpływ motywacja negatywna. Od razu czuje się niekomfortowo i przestaje mi się chcieć tak jak mi się chciało.

A jak jest u Was? Co Was motywuje?

Warto zadać sobie te pytania. To pomoże Wam zrozumieć siebie i dążyć do poszerzania horyzontów.

Pozdrawiam, Marlena.

Ostatnie wpisy

Kontakt

Masz pytania?
Chciałbyś rozpocząć współpracę?

Skorzystaj z formularza obok.
Odpowiem najszybciej, jak to możliwe.